• POLYTOR sp. z o.o.
  • Gazechim
Wybierz język

Dodatki specjalistyczne

PRZYSPIESZACZE I OPÓŹNIACZE

Przyspieszacze (inaczej akceleratory) to substancje chemiczne mające na celu przyspieszenie procesu żelowania i utwardzania żywicy. Opóźniacze (inaczej inhibitory) są przeciwieństwem przyspieszaczy.
W przeciwieństwie do wszystkich żelkotów i topkotów, część żywic jest nieprzyspieszona i wymaga do właściwej polimeryzacji dodania przyspieszacza. Najczęściej są to związki kobaltu lub aminowe. W ofercie POLYTOR znajduje się przyspieszacz kobaltowy o różnych stężeniach ftalanu kobatu.

Regulowanie czasu żelowania i utwardzenia produktu przy użyciu inhibitorów bądź przyspieszaczy, jest bezpieczniejsze od zmian w ilości utwardzacza dodawanego do produktu.


WYPEŁNIACZE

Wypełniacze to dodatki do wymieszania z żywica bazową mające różnorakie zastosowanie celem uzyskania przez wyroby odpowiednich parametrów, tj.: wytrzymałość temperaturową, wytrzymałość na ściskanie, odporność chemiczną.
Pośród znaczącej ilości różnych rodzajów wypełniaczy, najbardziej popularne to:

  • ATH czyli trójwodorotlenek glinu stosowany do uniepalniania żywic, zwiększania sztywności oraz zmniejszenia udziału żywicy w odlewach i solid surface,
  • talk i dolomit to tzw. miękkie wypełniacze do odlewów i wykonywanych własnoręcznie szpachli wypełniających,
  • krzemionka koloidalna to rozdrobniony materiał o rozwiniętej powierzchni służący do stabilizacji żywic i zwiększenia odporności na ściekanie  z powierzchni pionowych.

Wypełniacze stanowią materiał pomocniczy w doraźnym lub w małą skalę dorobieniu kleju, masy szpachlowej czy uniepalnieniu żywicy. Do regularnej produkcji zaleca się stosowanie gotowych produktów o określonych i powtarzalnych własnościach zapewniających o odpowiednią jakość wyrobu.


DODATKI TIKSOTROPUJĄCE LUB OBNIŻAJĄCE LEPKOŚĆ 

Dodatki tiksotropujące to substancje zwiększające lepkość produktu (inaczej: zagęszczające go) w celu uzyskania jego mniejszej rozlewności i ściekalności, zwłaszcza na powierzchniach pionowych.  Dodatki obniżające lepkość to substancje wpływające na obniżenie lepkości produktu, dzięki czemu ułatwione jest jego aplikacja (w przypadku kleju) lub możliwe jest jego użycie do innych zastosowań (np. do infuzji lub RTM).


MODYFIKATOR AKRYLOWY DO ŻELKOTÓW

Eurogel Finish to modyfikator akrylowy do żelkotów firmy EUROMERE umożliwiający przetworzenie żelkotu tak jakby był topkotem i to bez dodatku parafiny. Warstwa żelkotu utwardza się bez efektu klejenia (tacky-free) gotowa do obróbki ścierno-polerskiej.


PASTY PIGMENTOWE 

Pasty pigmentowe to kolorowe pasty lub koncentraty pigmentowe wykorzystywane do barwienia żelkotów, topkotów i żywic poliestrowych. Zgodnie z wymogami ochrony środowiska produkty te nie mogą zawierać w swoim składzie metali ciężkich, takich jak pigmenty ołowiu, chromu lub kadmu. W naszej ofercie posiadamy doskonałe pasty pigmentowe renomowanej firmy West&Senior, charakteryzujące się wysoką jakością, uzyskaną dzięki wysokiej stabilności oraz wydajności. Pasty West&Senior wykazują kompatybilność z wieloma rodzajami żywic bazowych, m.in.  ortoftalowymi, izoftalowymi, izoftalowo-neopentyglikolowymi, winyloestrowymi. 

 

Dla zapewnienia właściwego i bezpiecznego przetwarzania produktu należy zapoznać się z informacjami zawartymi w kartach technicznych (TDS) i kartach charakterystyk (SDS).

Aby uzyskać więcej informacji na temat oferowanych dodatków specjalistycznych, zapraszamy do kontaktu z Przedstawicielami Handlowymi .